باز باران
باز باران
۱۳۲,۲۸۱

باز باران

۱۳۲,۲۸۱
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

مجموعه‌ای ترکیبی است از کلاسی آموزشی با عنوان کلاس 7/7 که هر روز به یک موضوع مشخص می‌پردازد. چند گزارش که به‌صورت برش‌های کوتاهی میان این کلاس پخش می‌شود، مصاحبه‌ها و گزارش‌های تلفنی، معرفی دانش‌آموزانی که هر کدام در رشته‌ای درسی یا حتی غیردرسی موفقیتی کسب کرده‌اند، اخبار 77 ثانیه‌ای که به اجبار تداخل زمان پخش، از میان برنامه عبور می‌کند و زنگ تفریحی که وقتی به صدا درمی‌آید فیلم‌ها و برنامه‌های کودکی ازجمله قصه‌های مجید و «مدرسه موش‌ها» به حیاط این مدرسه سرازیر می‌شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر