فرصت برابر(فصل اول )
فرصت برابر(فصل اول )
۱,۱۵۲,۰۰۲

فرصت برابر(فصل اول )

۱,۱۵۲,۰۰۲
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

فرصت برابر برنامه ای در مورد کنکور است که در مورد این موضوع به صحبت پرداخته می شود. همچنین استادان درس های گوناگون، به تدریس می پردازند. فرصت برابر هر روز ساعت 18 و جمعه ها ساعت 16 به صورت زنده از شبکه آموزش پخش می شود. این برنامه، برای تمام کنکوری ها فرصتی را ایجاد می کند که دانش آموزان به صورت برابر از آن بهره ببرند.

خلاصه این برنامه

بیشتر