فرصت برابر(فصل اول )
فرصت برابر(فصل اول )
1,150,428

فرصت برابر(فصل اول )

1,150,428
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

فرصت برابر برنامه ای در مورد کنکور است که در مورد این موضوع به صحبت پرداخته می شود. همچنین استادان درس های گوناگون، به تدریس می پردازند. فرصت برابر هر روز ساعت 18 و جمعه ها ساعت 16 به صورت زنده از شبکه آموزش پخش می شود. این برنامه، برای تمام کنکوری ها فرصتی را ایجاد می کند که دانش آموزان به صورت برابر از آن بهره ببرند.

خلاصه این برنامه

بیشتر