رئیس بزرگ
رئیس بزرگ
6,736

رئیس بزرگ

6,736
قسمت ۲
' ۴۵
2,306
قسمت ۲
ژانر

ملودرام

ژانر

تاریخی

ژانر

پلیسی

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

ایتالیا

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

تاریخی

ژانر

پلیسی

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

ایتالیا

شبکه
قسمت ۲
2,306
۴۵'
قسمت ۲
2,306
۴۵ '