بچه مهندس ۳
بچه مهندس ۳
۵,۶۳۷,۶۸۱

بچه مهندس ۳

۵,۶۳۷,۶۸۱
قسمت ۳۳
' ۴۵
۱۴۵,۲۴۸
قسمت ۳۳
ژانر

ملودرام

دسته بندی

سریال ایرانی

شبکه
ژانر

ملودرام

دسته بندی

سریال ایرانی

شبکه
خلاصه این برنامه

«بچه‌مهندس» سریالی است که ماجرای آن به پرورشگاهی به نام «خانه خورشید» برمی‌گشت که در قصه آن ماجرای سه فاز کودکی، نوجوانی و جوانی شخصیتی به نام «جوادی» را مطرح می‌کرد.فصل سوم سریال «بچه مهندس» در حال و هوای دهه ۹۰ نوشته شده است که به ماجرای دانشگاه رفتن و مخترع بودن کارکتر اصلی و نیز پیرامون قصه خانوادگی‌ اش می‌پردازد.

قسمت ۳۳
۱۴۵,۲۴۸
۴۵'
قسمت ۳۳
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۴۵,۲۴۸
۴۵ '