نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
مقدماتی جام جهانی (آسیا) ۲۰۲۲
مقدماتی جام جهانی (آسیا) ۲۰۲۲

مقدماتی جام جهانی (آسیا) ۲۰۲۲

۱۰۲,۱۳۱
زبان
خلاصه این برنامه