نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
آشنایی با سوره های قرآن کریم
آشنایی با سوره های قرآن کریم

آشنایی با سوره های قرآن کریم

۵,۰۷۰
سوره جمعه
زبان
آخرین قسمت
سوره جمعه

سوره جمعه

خلاصه این برنامه