نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
یادداشت
یادداشت

یادداشت

۳,۷۰۳
نقش افزایش جمعیت بر رونق تولید
زبان
آخرین قسمت
نقش افزایش جمعیت بر رونق تولید

نقش افزایش جمعیت بر رونق تولید

خلاصه این برنامه