دور دست ها
دور دست ها
164,337

دور دست ها

164,337
قسمت ۱۷
' ۱:۲۴
16,030
قسمت ۱۷
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

کارخانه روغن سازی دو شریک بنام های رسول و صادق دچار بحران مالی می شود. صادق که فعالیتی دیگر راه انداخته سهام خود را فروخته و سرمایه داری به نام حبیب به پیشنهاد عماد سهام کارخانه را خریده و عماد به همراه رسول به اداره کارخانه مشغول می شوند. رفته رفته معلوم می شود که عماد با نقشه ای قبلی برای ضربه زدن به رسول به او نزدیک شده است و ...

قسمت ۱۷
16,030
۱:۲۴'
قسمت ۱۷
خلاصه این برنامه

بیشتر
16,030
۱:۲۴ '