دور دست ها
دور دست ها
۱۶۱,۳۶۲

دور دست ها

۱۶۱,۳۶۲
قسمت ۱۷
' ۱:۲۴
۱۵,۷۱۰
قسمت ۱۷
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

کارخانه روغن سازی دو شریک بنام های رسول و صادق دچار بحران مالی می شود. صادق که فعالیتی دیگر راه انداخته سهام خود را فروخته و سرمایه داری به نام حبیب به پیشنهاد عماد سهام کارخانه را خریده و عماد به همراه رسول به اداره کارخانه مشغول می شوند. رفته رفته معلوم می شود که عماد با نقشه ای قبلی برای ضربه زدن به رسول به او نزدیک شده است و ...

قسمت ۱۷
۱۵,۷۱۰
۱:۲۴'
قسمت ۱۷
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۵,۷۱۰
۱:۲۴ '