السنوات الدستوریة
السنوات الدستوریة
14,531

السنوات الدستوریة

14,531
ژانر

تاریخی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

سریال سال های مشروطه روایتگر زندگی ۵ پادشاه قاجار در مدت ۷۰ سال حکومت بر ایران است...

خلاصه این برنامه

بیشتر
1,006
۴۵ '