نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸
لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸

لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸

۱۴۷,۳۷۵
زبان
خلاصه این برنامه