تکاپو
تکاپو
۳۴۰

تکاپو

۳۴۰
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

طرح تکاپو یکی از طرح های مرتبط با اشتغال است که بر اساس مطالعه و شناخت جامعه هدف از سوی معاونت کارآفرینی و توسعه اشتغال مطالعه و اجرایی می شود

خلاصه این برنامه

بیشتر