ورزش و سلامتی
ورزش و سلامتی
42,214

ورزش و سلامتی

42,214
دسته بندی

ورزشی

شبکه
دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

این مجموعه برنامه ورزشی به نرمش های ایزومتریک برای جلوگیری و رفع آسیب دیدگی توسط استاد اکبر مالکی آموزش داده می شود

خلاصه این برنامه

بیشتر