قصه با هم بودن
قصه با هم بودن
۹,۰۲۵

قصه با هم بودن

۹,۰۲۵
ژانر

مستند

دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
خلاصه این برنامه

« قصه باهم بودن » مجموعه مستندی است که از زندگی و موفقیت های صاحبان مشاغل تولیدی می گوید که با تلاش و سرمایه ای اندک در تولید موثر بوده اند

خلاصه این برنامه

بیشتر