کلاس مجرد ها
کلاس مجرد ها
۵۷,۳۹۴

کلاس مجرد ها

۵۷,۳۹۴
دسته بندی

مذهبی

شبکه
دسته بندی

مذهبی

شبکه
خلاصه این برنامه

کلاس مجردها، هرچند بنابر اقتضای جلسات جوانان فضا معمولا شاداب و پرنشاط است اما روح حاکم بر کلاس یک جدیت و نظام مندی روشنی دارد. به یک تعبیر کلاس برای خودش نظم و قاعده و قانون دارد هرچند ساده و اندک اما بسیار مهم.

خلاصه این برنامه

بیشتر