فوتبال برزیل
فوتبال برزیل
۲,۲۳۱

فوتبال برزیل

۲,۲۳۱
دسته بندی

ورزشی

شبکه
دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

تیم ملی فوتبال برزیل به تیم ملی مردان فوتبال برزیل اطلاق میشود که زیر نظر فدراسیون فوتبال برزیل، مسئول مدیریت فوتبال در کشور برزیل قرار دارد. آنها از سال ۱۹۲۳ به عضویت فیفا درآمده اند و از سال ۱۹۱۶ عضوی از کونمبول هستند.

خلاصه این برنامه

بیشتر