نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
آشپزخانه کونگ فو
آشپزخانه کونگ فو
مستند
سرگرمی

آشپزخانه کونگ فو

۱,۹۱۰
زبان
خلاصه این برنامه

این مستند به آشپزخانه ای که با استفاده از روش های کونگ فو به تهیه نودل مشغولند می پردازد.