حیات پنهان دریاچه ها
حیات پنهان دریاچه ها
۲,۵۵۸

حیات پنهان دریاچه ها

۲,۵۵۸
ژانر

مستند

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

این منابع آب ارزشمند طی چرخه های طبیعی معینی زیست می کنند و می میرند . آبهای آرام آنها خالی به نظر می رسند ولی در اصل شامل اشکال اسرار آمیزی از حیات اند. دریاچه ها فقط برای کسانی که با آرامش و صبر اکتشاف می کنند خود را آشکار می کنند. باهم در این مستند اسرار آنها را آشکار می کنیم.

خلاصه این برنامه

بیشتر