لیگ فوتبال اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸
لیگ فوتبال اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸
1,217,141

لیگ فوتبال اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸

1,217,141
دسته بندی

ورزشی

شبکه
دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

مجموعه‌ای از مسابقات فوتبال باشگاهی فصلی است که توسط یوفا تشکیل شده و از ۱۹۵۵ برای موفق‌ترین باشگاه‌های فوتبال اروپا برگزار می‌شود

خلاصه این برنامه

بیشتر