لیگ فوتبال اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸
لیگ فوتبال اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸
381,912

لیگ فوتبال اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸

381,912
دسته بندی

ورزشی

شبکه
دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

مجموعه‌ای از مسابقات فوتبال باشگاهی فصلی است که توسط یوفا تشکیل شده و از ۱۹۵۵ برای موفق‌ترین باشگاه‌های فوتبال اروپا برگزار می‌شود

خلاصه این برنامه

بیشتر