اسرار تمدن های باستان
اسرار تمدن های باستان
7,866

اسرار تمدن های باستان

7,866
ژانر

مستند

دسته بندی

سیاسی و تاریخی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

سیاسی و تاریخی

شبکه
خلاصه این برنامه

این مجموعه به پنج تمدن بزرگ چین، مصر، یونان،هندوستان و اینکا میپردازد.ورازهای تمدن باستان در آن مورد بررسی قرار میگیرد

خلاصه این برنامه

بیشتر