بیان
بیان
8,622

بیان

8,622
دسته بندی

مذهبی

شبکه
دسته بندی

مذهبی

شبکه
خلاصه این برنامه

در این برنامه به طرح شبهات مطرح شده در سطح جامعه پرداخته می شود و با بهره گیری از کارشناسان مجرب پاسخ آن به مخاطب پرسشگر ارائه می شود. همچنین با استفاده از وله های تصویری و زیر نویس ها متنوع برنامه جذابی به سمع و نظر مخاطبان می رسد

خلاصه این برنامه

بیشتر