نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
بیان
بیان

بیان

۷,۳۶۷
قرآن مترجم تالپر حمزوی
زبان
آخرین قسمت
قرآن مترجم تالپر حمزوی

قرآن مترجم تالپر حمزوی

خلاصه این برنامه

در این برنامه به طرح شبهات مطرح شده در سطح جامعه پرداخته می شود و با بهره گیری از کارشناسان مجرب پاسخ آن به مخاطب پرسشگر ارائه می شود. همچنین با استفاده از وله های تصویری و زیر نویس ها متنوع برنامه جذابی به سمع و نظر مخاطبان می رسد