هنر انتزاعی
هنر انتزاعی
۳,۵۸۸

هنر انتزاعی

۳,۵۸۸
ژانر

مستند

دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
خلاصه این برنامه

نظرات یه طراح روی جلد مجله نیویورکر درباره هنر انتزاعی در این برنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

خلاصه این برنامه

بیشتر