راه و بیراه
راه و بیراه
۱۷۷,۰۲۹

راه و بیراه

۱۷۷,۰۲۹
قسمت ۳۰
' ۵۱
۶,۲۴۴
قسمت ۳۰
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

سریال راه و بیراه ، مهدی از شخصیت های اصلی سریال که چند سال قبل، برادرش را به علت بیماری از دست داده است، همه زندگی اش را وقف بچه های مناطق مختلف کشور می کند. این سریال اپیزودیک است ولی به لحاظ مضمونی موضوعات با هم مرتبط و نزدیک به هم هستند.

قسمت ۳۰
۶,۲۴۴
۵۱'
قسمت ۳۰
خلاصه این برنامه

بیشتر
۶,۲۴۴
۵۱ '