نشانه های روشنی
نشانه های روشنی
10,462

نشانه های روشنی

10,462
' ۱۴
3,090
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
خلاصه این برنامه

آرام و آوا ایرانی، مجریان برنامۀ نشانه‌های روشنی، در هر قسمت حکایتی را برای ما بازگو می‌کنند برگرفته از زندگینامۀ یکی از شهیدان میهن که به عنوان نشانه‌ای از روشنی می‌تواند سرمشقی برای همگان قرار بگیرد.

3,090
۱۴'
خلاصه این برنامه

بیشتر
3,090
۱۴ '