نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
نشانه های روشنی
نشانه های روشنی
انیمیشن
کودک و نوجوان

نشانه های روشنی

۹,۳۶۵
زبان
آخرین قسمت

خلاصه این برنامه

آرام و آوا ایرانی، مجریان برنامۀ نشانه‌های روشنی، در هر قسمت حکایتی را برای ما بازگو می‌کنند برگرفته از زندگینامۀ یکی از شهیدان میهن که به عنوان نشانه‌ای از روشنی می‌تواند سرمشقی برای همگان قرار بگیرد.