پایتخت ۳
پایتخت ۳
۱,۷۵۵,۶۱۵

پایتخت ۳

۱,۷۵۵,۶۱۵
قسمت پایانی
' ۱:۲۳
۲۳۸,۰۰۶
قسمت پایانی
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

نقی که چند ماهی است بیکار شده، خانه‌ای را می‌سازد و ارسطو به قصد ازدواج در این خانه مراسمی می‌گیرد که خانه فرومی ریزد و همین ماجرا منجر به افسردگی نقی و قهر او با ارسطو می‌شود. چند ماه بعد (ارسطو در ازدواج ناکام می‌ماند) ارسطو کامیونی مجهز می‌خرد و در ترکیه با دختری چینی قصد ازدواج می‌کند

قسمت پایانی
238006
۱:۲۳'
قسمت پایانی
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۳۸,۰۰۶
۱:۲۳ '