بازگشت به خانه
بازگشت به خانه
۲۷,۴۷۷

بازگشت به خانه

۲۷,۴۷۷
بازگشت به خانه
' ۱:۴۰
۲۷,۴۱۲
تماشا کنید
ژانر

ملودرام

ژانر

کمدی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

کمدی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

این فیلم ماجرای پیرمردی به نام بابا عباس است که به خاطر لخته خونی درون مغزش دچار فراموشی پیشرونده شده است. فرزندانش تصمیم می گیرند برای بهتر شدن حالش، او را به یک مرکز درمانی، شبیه خانه سالمندان، بسپارند. نوه ها نمی خواهند این اتفاق بیفتد و این آغاز دردسرهای پرماجرا است...

خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۷,۴۱۲
۱:۴۰ '