گاندی
گاندی
۹,۵۲۷

گاندی

۹,۵۲۷
گاندی
' ۲:۳۱
۹,۴۲۴
تماشا کنید
ژانر

تاریخی

کشور سازنده

هندوستان

شبکه
ژانر

تاریخی

کشور سازنده

هندوستان

شبکه
خلاصه این برنامه

زندگینامه‌ای دربارهٔ زندگی ماهاتما گاندی، رهبر جنبش مقاومت بدون خشونت هند در زمان استعمار توسط بریتانیا در نیمه اول قرن بیستم، است

گاندی
۹,۴۲۴
۲:۳۱'
گاندی
خلاصه این برنامه

بیشتر
۹,۴۲۴
۲:۳۱ '