تصمیم منطقی
تصمیم منطقی
22,588

تصمیم منطقی

22,588
تصمیم منطقی
' ۱:۴۹
22,616
تماشا کنید
دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

سربازی است که به خاطر مسائل و مشکلات خانوادگی می خواهد خودکشی کند. سرهنگ فرمانده جدید پادگان در صدد کمک به اوست

تصمیم منطقی
22,616
۱:۴۹'
تصمیم منطقی
خلاصه این برنامه

بیشتر
22,616
۱:۴۹ '