کمی آنسوتر
کمی آنسوتر
۷,۶۹۳

کمی آنسوتر

۷,۶۹۳
ژانر

مستند

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

این مجموعه مستند به بررسی وضعیت کارخانجات و کارگاه های تولید کننده داخلی در برابر واردات و کالای های خارجی می پردازد.

خلاصه این برنامه

بیشتر