هابیت ۳ - قسمت ۲
هابیت ۳ - قسمت ۲
۱۰۷,۷۲۰

هابیت ۳ - قسمت ۲

۱۰۷,۷۲۰
هابیت ۳ - قسمت ۲
' ۱:۱۸
۱۰۷,۸۶۳
تماشا کنید
کشور سازنده

آمریکا

شبکه
کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

سیزده دورف به همراه گندالف جادوگر بزرگ به خانهٔ بیلبو بگینز که یک هابیت و ساکن روستای شایر است می‌روند و در آنجا تصمیم می‌گیرند تا سفری دور و دراز را برای یافتن گنجینه‌های افسانه‌ای آغاز کنند.

هابیت ۳ - قسمت ۲
۱۰۷,۸۶۳
۱:۱۸'
هابیت ۳ - قسمت ۲
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۰۷,۸۶۳
۱:۱۸ '