ژولیوس سزار ۲
ژولیوس سزار ۲
25,603

ژولیوس سزار ۲

25,603
ژولیوس سزار ۲
' ۱:۱۶
25,569
تماشا کنید
ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

ترور ژولیوس سزار که قرار بود به مقام فرمانروایی روم برسد به دست نزدیکترین دوست وی بروتوس موجب بروز اتفاقاتی برای جمهوری روم می شود

خلاصه این برنامه

بیشتر