شتر حضرت صالح
شتر حضرت صالح
۳۴,۳۹۹

شتر حضرت صالح

۳۴,۳۹۹
شتر حضرت صالح
' ۳۵
۳۴,۴۰۹
تماشا کنید
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

حضرت صالح سعی دارد که قوم ثمود که بسیار متمرد هستند را به راه راست هدایت کند ولی آنها قبول نمی‌ کنند و از او معجزه می‌ خواهند. خداوند از دل کوه شتری را می‌ فرستد که آنها بعدا او را می‌ کشند و حضرت صالح به اذن خدا سه روز برای توبه کردن به آنها مهلت می‌ دهد. آنها توبه نمی‌ کنند و سپس عذاب خدا بر آنها نازل شده و ...

شتر حضرت صالح
۳۴,۴۰۹
۳۵'
شتر حضرت صالح
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۴,۴۰۹
۳۵ '