نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
رنج پنهان
رنج پنهان
خانوادگی
سریال ایرانی

سریال رنج پنهان

۱۰۱,۲۱۶
قسمت ۲۲
کشور سازنده
زبان
آخرین قسمت
قسمت ۲۲

قسمت ۲۲

خلاصه این برنامه

در سال ۵۳ مرگ جوانی در دانشگاه، برادر و دوستانش را برمی آشوبد. بحران آن سال ها، اختناق فضای موجود و شور جوانی، یوسف را وارد بازی پیچیده ای می کند که اسلحه و خشونت تنها راهکار عملی اوست. کار به جایی می رسد که او باید مخفیانه در شهر تهران روزگار بگذراند. حال، سکوت خفته راهکار دیگری را پیشنهاد می کند