نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
اسنوکر
اسنوکر

اسنوکر

۳۹,۳۴۱
فینال قهرمانی جهان انگلیس ۲۰۱۹ ، جان هیگینز - جاد ترامپ
زبان
آخرین قسمت
فینال قهرمانی جهان انگلیس ۲۰۱۹ ، جان هیگینز - جاد ترامپ

فینال قهرمانی جهان انگلیس ۲۰۱۹ ، جان هیگینز - جاد ترامپ

خلاصه این برنامه