پرونده مستند
پرونده مستند
410,789

پرونده مستند

410,789
قسمت ۱۱۰
' ۲۵
1,621
قسمت ۱۱۰
ژانر

مستند

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد.

قسمت ۱۱۰
1,621
۲۵'
قسمت ۱۱۰
خلاصه این برنامه

بیشتر
1,621
۲۵ '