پرونده مستند
پرونده مستند
۲۹۲,۰۳۶

پرونده مستند

۲۹۲,۰۳۶
قسمت ۷۳
' ۲۶
۶,۰۰۴
قسمت ۷۳
ژانر

مستند

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد.

قسمت ۷۳
6004
۲۶'
قسمت ۷۳
خلاصه این برنامه

بیشتر
۶,۰۰۴
۲۶ '