ورزش در مسیر انقلاب
ورزش در مسیر انقلاب
13,917

ورزش در مسیر انقلاب

13,917
قسمت ۱۹
' ۲۸
۵۲۰
قسمت ۱۹
ژانر

مستند

دسته بندی

ورزشی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

مستند «ورزش در مسير انقلاب» به توفيقات ورزش ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي پردازد و با بهره گيري از تصاوير و مستندات، تلاش شده است از بهمن 1357 تا بهمن 1387 ، اهم موفقيتهای ورزش ايران در ابعاد قهرماني و پهلواني به تصوير كشيده شود.

قسمت ۱۹
۵۲۰
۲۸'
قسمت ۱۹
خلاصه این برنامه

بیشتر
۵۲۰
۲۸ '