پیشگویی داستان های علمی تخیلی
پیشگویی داستان های علمی تخیلی
5,419

پیشگویی داستان های علمی تخیلی

5,419
ژانر

علمی - تخیلی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
ژانر

علمی - تخیلی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مستند به معرفی جرج ولز داستان نویس تخیلی انگلستانی در قرن نوزدهم و بیستم پرداخته می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر