پیشگویی داستان های علمی تخیلی
پیشگویی داستان های علمی تخیلی
۴,۷۹۵

پیشگویی داستان های علمی تخیلی

۴,۷۹۵
قسمت ۶
' ۴۰
۱,۰۵۸
قسمت ۶
ژانر

علمی - تخیلی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
ژانر

علمی - تخیلی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مستند به معرفی جرج ولز داستان نویس تخیلی انگلستانی در قرن نوزدهم و بیستم پرداخته می شود.

قسمت ۶
1058
۴۰'
قسمت ۶
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱,۰۵۸
۴۰ '