بازگشت های بزرگ
بازگشت های بزرگ
6,343

بازگشت های بزرگ

6,343
قسمت ۲
' ۲۵
1,495
قسمت ۲
ژانر

مستند

دسته بندی

ورزشی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

این برنامه به بازگشت تیم های فوتبال در سرتاسر جهان در مسابقات فوتبال در دقایق پایانی و به پیروزی رسیدن آنها علیرغم خوردن گلهای فراوان می پردازد. کارگردان : مهدی صادقی

قسمت ۲
1,495
۲۵'
قسمت ۲
خلاصه این برنامه

بیشتر
1,495
۲۵ '