نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
آمریکا نگاهی از درون
آمریکا نگاهی از درون
مستند

آمریکا نگاهی از درون

۵,۹۵۲
زبان
خلاصه این برنامه

در این مجموعه مستند به بررسی وضعیت زندگی مردم و شهروندان آمریکایی در این کشور پرداخته می شود.