آمریکا نگاهی از درون
آمریکا نگاهی از درون
5,962

آمریکا نگاهی از درون

5,962
ژانر

مستند

شبکه
ژانر

مستند

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مجموعه مستند به بررسی وضعیت زندگی مردم و شهروندان آمریکایی در این کشور پرداخته می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر