سفرنامه زاگرس
سفرنامه زاگرس
۳,۳۲۷

سفرنامه زاگرس

۳,۳۲۷
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

در این برنامه به آشنایی با آداب و رسوم، مشاغل و محصولات کشاورزی شهر یزد پرداخته می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر