نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
پرستاران
پرستاران
خانوادگی
سریال خارجی

سریال پرستاران

۳۰۵,۲۰۲
کشور سازنده
زبان
خلاصه این برنامه