نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
اخبار ۲۰:۳۰
اخبار ۲۰:۳۰

اخبار ۲۰:۳۰

۱۰,۰۴۳,۰۳۸
داغ های مجازی - ۲۵ تیر ۱۳۹۸
زبان
آخرین قسمت
داغ های مجازی - ۲۵ تیر ۱۳۹۸

داغ های مجازی - ۲۵ تیر ۱۳۹۸

خلاصه این برنامه

بیست و سی توسط واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که تحت نظارت معاون سیاسی این سازمان است، تولید می‌شود. این برنامه یک بخش خبری کوتاه در حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه‌است که در ساعت ۲۰:۳۰ هر روز به غیر از روزهای تعطیل در شبکه دو سیما جمهوری اسلامی ایران روی آنتن می رود. این برنامه خبری مورد توجه خاصی قرار گرفته است به دلیل اینکه اخبار بیست و سی تقریباً تنها بخش خبری در صدا و سیما است که بدون پرده پوشی به موضعگیری در قبال مسائل سیاسی از جمله مسائل حزبی و جناحی می‌پردازد. ولی به علت برخی موضع گیریها، مورد انتقادهای فراوانی از سوی گروهها و چهره‌های سیاسی غیراصولگرا واقع شده‌است.