جنگ جهانی اول
جنگ جهانی اول
۱۵,۷۹۷

جنگ جهانی اول

۱۵,۷۹۷
ژانر

مستند

دسته بندی

سیاسی و تاریخی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

سیاسی و تاریخی

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مجموعه مستند به سیر تغییر و تحول و عوامل بروز جنگ جهانی اول پرداخته می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر