جاده لغزنده است
جاده لغزنده است
۲۱,۴۰۴

جاده لغزنده است

۲۱,۴۰۴
جاده لغزنده است
' ۱:۲۷
۲۱,۵۴۴
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

این فیلم به ماجرای مرد بازنشسته ای می پردازد که برای تامین مخارج خانواده با وانت کار می کند، اما همچنان از عهده تامین هزینه خانواده اش بر نمی آید و این در حالی است که فرزندانش احساس می کنند پدر به خواسته های آنان بی تفاوت است و ....

جاده لغزنده است
۲۱,۵۴۴
۱:۲۷'
جاده لغزنده است
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۱,۵۴۴
۱:۲۷ '