ابو ضرغام
ابو ضرغام
۶۷۹

ابو ضرغام

۶۷۹
ژانر

مستند

دسته بندی

خبر

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

خبر

شبکه
خلاصه این برنامه

مستند « ابوضرغام » گزارشی از روند جنگ در عراق و آشنایی با یک ژنرال ارتش عراق است.

خلاصه این برنامه

بیشتر