نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
پیدایش آمریکای شمالی
پیدایش آمریکای شمالی

پیدایش آمریکای شمالی

۱۰,۱۵۰
زبان
خلاصه این برنامه

در این مستند به علل پیدایش آمریکای شمالی و تغییرات زمین طی میلیون ها سال پرداخته می شود.