یک جمعه یک خاطره
یک جمعه یک خاطره
۶۳۴

یک جمعه یک خاطره

۶۳۴
ژانر

ملودرام

دسته بندی

اجتماعی

شبکه
ژانر

ملودرام

دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

یک گروه عکاسی که عموما به معضل اجتماعی فقر می پردازند به سراغ چند خانواده فقیر در جنوب شرق تهران می روند. تهیه کننده : اصغر بختیاری

خلاصه این برنامه

بیشتر