تلاش ایرانی شبکه آموزش
تلاش ایرانی شبکه آموزش
۱۶,۸۶۲

تلاش ایرانی شبکه آموزش

۱۶,۸۶۲
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

خلاصه این برنامه

بیشتر