جاذبه های مصر
جاذبه های مصر
۷۰۹

جاذبه های مصر

۷۰۹
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، «مصر» سرزمینی باستانی و محمل حوادث گوناگون تاریخی در سده های مختلف بوده و هنوز هم اتفاقات سیاسی و اجتماعی آن، در دنیای اسلام و حتی جهان، قابل توجه است. این کشور در شمال شرقی قاره آفریقا واقع شده و شبه جزیره سینا هم که در قاره آسیا قرار گرفته بخشی از قلمرو این کشور محسوب می شود؛ بیشتر جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری آن در کنار رود نیل زندگی ...

خلاصه این برنامه

بیشتر