راه های افتخار
راه های افتخار
۸,۷۷۴

راه های افتخار

۸,۷۷۴
قسمت ۸
' ۲۷
۴۹۲
قسمت ۸
ژانر

دفاع مقدس

دسته بندی

سیاسی و تاریخی

شبکه
ژانر

دفاع مقدس

دسته بندی

سیاسی و تاریخی

شبکه
خلاصه این برنامه

مجموعه برنامه « راه های افتخار » روایتی مستند از مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس است.

قسمت ۸
۴۹۲
۲۷'
قسمت ۸
خلاصه این برنامه

بیشتر
۴۹۲
۲۷ '